0106_1972._II_Rajd_III_Szczepu_-_Rajcza_AK_001
0107_1972._II_Rajd_III_Szczepu_-_Rajcza_GM_001
0109_1972._II_Rajd_III_Szczepu_-_Rajcza_GM_003
0110_1972._II_Rajd_III_Szczepu_-_Rajcza_GM_004
0111_1972._II_Rajd_III_Szczepu_-_Rajcza_USKL_001
0112_1972._II_Rajd_III_Szczepu_-_Rajcza_USKL_002
0113_1972._II_Rajd_III_Szczepu_-_Rajcza_USKL_003
0114_1972._II_Rajd_III_Szczepu_-_Rajcza_USKL_004
0115_1972._II_Rajd_III_Szczepu_-_Rajcza_WG_001_m
0116_1972._III_Rajd_41_HDT_-_Hala_Boracza_AK_001
0117_1972._Obóz_-_Lipowa_AK_001
0118_1972._Obóz_-_Lipowa_AK_002
0118_1972._Obóz_-_Lipowa_GM_001
0119_1972._Obóz_-_Lipowa_AK_003
0119_1972._Obóz_-_Lipowa_GM_002
0120_1972._Obóz_-_Lipowa_GM_003