SOBOTA   18.09   ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI

7:00  

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny Marek z okazji urodzin /od rodziny Skrzypek/

17:00  

Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00  

1. Za ++ Eugeniusza Panek w 6. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, braci Stefana i Edwarda

2. Za + Gizelę Wnuk w 1. rocz. śmierci