SOBOTA   22.09   

7:00  

Za + Jolantę Mileńską

8:00  

Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Domagałów, siostrę Janinę i brata Mariana

17:00  

Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00  

Za + Pawła Orlińskiego w 2 rocznicę śmierci