SOBOTA   04.04   

7:00  

Za ++ rodziców Różę i Henryka Rataj, za ++ z obu stron

8:00  

O opiekę Maryi dla wspólnoty Żywego Różańca

18:00  

1. Za + Irenę Cieślik

2. Za + Mariana Ptak w 4. rocz. śmierci