PIĄTEK   20.07   

7:00  

Za ++ rodziców Marię Tomaska w 10 rocznicę śmierci, Szczepana Tomaski, Władysławę Walęga ++ z rodzin Błaszczyk, Tomaski, Walęga, Giewon, dusze w czyśćcu cierpiące

15:00  

Ku czci Miłosierdzia Bożego o miłosierdzie dla parafii

18:00  

Za ++ Stanisława Kowalczyk, rodziców, dziadków z obu stron, brata Zygmunta i siostrę Ludwikę