PONIEDZIAŁEK   17.06   Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, Zakonnika

7:00  

Dziękczynno – błagalna w intencji Bogu wiadomej

8:00  

Za ++ rodziców Wandę i Gerarda Filipczyk

9:00  

Pogrzeb + Józefa Antoniok /SC/

18:00  

1. Za ++ Czesławę Krzyszkowską w 7 rocz. śmierci i syna Andrzeja w 10 rocz. śmierci

2. Za + Marię Cieśla w 7 rocznicę śmierci