PONIEDZIAŁEK   21.09   Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

7:00  

1. Za + Wandę Depa /od Henryka i Bogusławy Smoczyńskich z Inwałdu/

2. Za + Urszulę Maśnica w 2. rocz. śmierci

9:00  

Pogrzeb + Kazimierza Bartos /SC/

18:00  

1. Za + Teresę Kołodziejak w 1. rocz. śmierci

2. Za + Dorotę Roj o dar życia wiecznego