NIEDZIELA   05.04   NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

7:00  

Z okazji 80. urodzin Heleny Janas, z podziękowaniem za dotychczas otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia dla jubilatki i córki z rodziną

9:00  

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Tomasza /od wspólnoty Żywego Różańca i Kręgu Emerytów i Rencistów/

10:30  

Za ++ Stefana Miśkiewicza w 20. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, braci Jana i Władysława Bujnowskich

12:00  

Z okazji 70. rocz. urodzin Andrzeja Borys, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dar zdrowia

18:00  

Za + męża Wiesława Bociańskiego w 14. rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron