NIEDZIELA   29.03   5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7:00  

Za ++ Annę Matuszczyk w 7. rocz. śmierci, męża Andrzeja w 33. rocz. śmierci, Jerzego Sklarek w 30. rocz. śmierci i pokrewieństwo z obu stron

9:00  

Za ++ Różę Richter w 25. rocz. śmierci, Edeltraudę Raiwa w 5. rocz. śmierci i Elżbietę Raiwa

10:30  

Za + matkę chrzestną Kazimierę i poległe w tym dniu kobiety – współwięźniarki

12:00  

Za + brata Mirosława Bednarka w 4. rocz. śmierci oraz ++ rodziców Danutę i Narcyza Bednarek

18:00  

Za + Eleonorę Golasz w 10. rocz. śmierci