PONIEDZIAŁEK   27.05   

7:00  

Za + Marię Słomnicką z okazji Dnia Matki, ++ z rodzin Pogoda, Bąk, Słomnicki, za ++ dusze

7:30  

Procesja Dni Krzyżowych

8:00  

Za ++ rodziców Mariannę i Tadeusza, ++ pokrewieństwo i przyjaciół

18:00  

1. W 1. rocz. śmierci + Genowefa Kieryś

2. Za + Sławomira Łukowicza /od sąsiadów z ul. Batorego 72/

18:30  

Majowe