CZWARTEK   17.06   Wspomnienie Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

7:00  

Z okazji 80. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia na dalsze lata dla jubilatki i całej rodziny /TD/

17:00  

1. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin ks. Pawła Łaty

2. Za + Czesławę Krzyszkowską w 9. rocz. śmierci i syna Andrzeja w 12. rocz. śmierci