PONIEDZIAŁEK   16.09   Wspomnienie św. męcz. Korneliusza, papieża i Cypriana, Bpa

7:00  

Za + mamę Ewę Frysztacką oraz ojca Piotra i męża Marka Kyrcz

8:00  

O potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

18:00  

Za ++ mamę Bożenę Cierpka w 8. rocz. śmierci, ojca Alfonsa, teściów Adelajdę, Ryszarda Wallus, szwagra Jana i krewnych z obu stron