CZWARTEK   22.08   Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

7:00  

1. Za + Krystynę Cieplok od lokatorów z ul. Brzozowej 2

2. O opiekę Maryi i pomyślny przebieg operacji dla Małgorzaty

17:00  

Za ++ męża Stanisława Krzyżoś w 12. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i pokrewieństwo