CZWARTEK   11.03   

7:00  

Za + Genowefę Kania /od córki z rodziną/

17:00  

1. Za + Manfreda Kostorz /od sąsiadów z ul. Czempiela 37/

2. Za + Halinę Kunert w miesiąc po śmierci

Droga Krzyżowa dla dzieci