CZWARTEK   15.11   

7:00  

Za dusze w czyśćcu cierpiące

8:00  

Za + Zofię i Stanisława Leszczyk, + szwagra Edwarda i dusze w czyśćcu cierpiące

17:00  

Za ++ Marię i Michała Toporowicz, Karolinę i Józefa Pelczar oraz ++ pokrewieństwo z rodzin Toporowicz i Pelczar