CZWARTEK   03.12   

7:00  

1. O uświęcenie duchowieństwa i nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

2. Z okazji 50. urodzin Barbary Zworskiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia na dalsze lata /TD/

17:00  

Za + Jana Juroszek w kolejną rocz. śmierci